Βιογραφικό

Γεωπόνος (M.Sc.) σύμβουλος ποιότητας και οργάνωσης παραγωγής, ασχολείται με την ελαιοκομία και την αμπελουργία. Απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης  Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (πρ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001), κάτοχος πτυχίου οινολόγου,  σπουδές στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακές επίσης σπουδές (2004) στην ίδια κατεύθυνση (Μ.Β.Α.).

Διευθύνων σύμβουλος της Κοιν.Σ.Επ. A.G.R.O. που δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη περιβαλλοντική έρευνα, τελευταία συμμετοχή (2017) σε κοινοπραξία πανεπιστημίων και ιδρυμάτων της Βόρειας Ευρώπης (Σουηδίας, Δανίας, Βελγίου κ.α).

Στην Ήπειρο δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων (Θεσπρωτία και μόλις πρόσφατα στο Ζαγόρι) σε έκταση 50 περίπου στρεμμάτων υπό το εμπορικό σήμα «Φύσει – Βιολογικές Καλλιέργειες»,  σε τμήμα των οποίων δοκιμάζεται η μέθοδος της Φυσικής Καλλιέργειας.

Κομβικό σημείο στην επαγγελματική δραστηριότητα ήταν η μετεκπαίδευση στην ελαιοκομία και ελαιοποίηση από τους Ιταλούς καθηγητές Gucci και Servili υπό την αιγίδα των OliveOilSeminars του Βασίλη Φραντζολά.

Συμμετοχή ως εισηγητής στα σεμινάρια ελαιοκομίας OliveOilSeminars, ελεγκτής βιολογικής καλλιέργειας και παρασκευαστικής δραστηριότητας (μεταποίησης) στον Οργανισμό ΔΗΩ.